Belangrijk om te weten/tips

Overlijden van een dierbare0-3 jaarHet overlijden is het gevolg van zelfdodingBelangrijk om te weten/tips

De tips die vermeld staan onder de andere menu-items gelden ook als er sprake is van zelfdoding. Bij zelfdoding komen echter vaak ook nog andere zaken kijken.

De waarheid vertellen over de doodsoorzaak?
Meestal is het goed als ook hele jonge kinderen de waarheid kennen over de doodsoorzaak. Hoe verschrikkelijk deze ook is. Vermoedens hebben en alleen worstelen met vragen, is voor een kind nog veel erger dan de waarheid. Een hulpmiddel voor u kan het boek ‘Weg van mij’ zijn over kinderen die iemand door zelfdoding verliezen. Dat kan helpen om de woorden te vinden.
Ook het boekje 'Waarom doet iemand dat?' kan erg behulpzaam zijn voor u.

Waarom?
Ook jonge kinderen vragen zich bij zelfdoding vaak af waarom iemand dat heeft gedaan. Het kind vraagt zich af of hij of zij niet de moeite waard was of voor te blijven leven. Is hij of zij niet lief genoeg geweest? Kinderen lopen met veel vragen rond. U hoeft en kunt niet op alle vragen antwoord te geven. U kunt het kind vragen wat het zelf denkt of hoopt. Laat het kind de waarom-vraag keer op keer stellen, ook als er geen antwoord op is. Of u zegt: "Ja, wat zouden we dat graag willen weten, he? Konden we het nog maar vragen."

Schuldig
Kinderen voelen zich vaak schuldig aan de dood van hun ouder of broer of zus. Vertel uw kind dat niemand er iets kan doen. Hij of zij had niks kunnen doen, of niet kunnen doen waardoor het niet gebeurd was. Het is de schuld van de ziekte in de hersenen van degene die zichzelf gedood heeft.

Oordelen
Het is onvermijdelijk dat mensen in de omgeving van het kind een mening hebben over zelfdoding. Hoewel deze mening niet altijd wordt uitgesproken, voelt een jong kind vaak toch dat anderen het heel slecht vinden dat zijn vader of moeder, broer of zus suïcide heeft gepleegd. U kunt uw kind uitleggen dat deze mensen niet begrijpen hoe het zit. Als u daar de moed voor heeft, kunt u de oordelende persoon/personen uitleggen hoe kwetsend dit is voor u en het kind/de kinderen.

Begeleiding voor uw kind
Zoekt u begeleiding voor uw kind, dan kunt u via deze praktijkenzoeker professionele hulpverleners bij u in de omgeving vinden die gespecialiseerd zijn in kinderen, jongeren, rouw en verlies.