Belangrijk om te weten

Overlijden van een dierbare0-3 jaarHet stiefgezinBelangrijk om te weten

Een nieuwe partner, andere verwachtingen
Als uw partner is overleden, kan het zijn dat (op den duur) een nieuwe partner in beeld komt. U en uw kind(eren) kunnen in dat geval te maken krijgen met een stiefgezin. Het vormen van een stiefgezin is niet eenvoudig. Alle leden van het nieuwe gezin hebben hun bagage en eigen verwachtingen, ideeën en gevoelens met betrekking tot het nieuwe gezin.

Niet minder verdriet
Ouders denken vaak dat een liefhebbende stiefouder als een nieuwe vader of moeder voor hun kind(eren) zal zijn en dat hij/zij het gebroken gezin weer volledig kan maken. En dat hun kind, net als zij, direct van de nieuwe gezinsleden houdt.
Maar het verdriet om het verliezen van een vader of moeder blijft altijd. Niet iedereen rouwt in hetzelfde tempo en verdriet kan in vlagen komen. Dat betekent dat uw kind midden op een donderwolk in het rouwproces kan zitten, terwijl u zich op een roze wolk bevindt.
Ook kan een bereikte harmonie in het samengestelde gezin plots worden doorbroken als een familielid een nieuwe fase ingaat. Dat hoort er allemaal bij.

Constante bevestiging
Ook als u (nog) geen nieuwe relatie heeft, maar daar wel mee bezig bent of op zoek bent naar een nieuwe partner, kan dit effect hebben op uw kind.
Kinderen hebben een constante bevestiging nodig dat u als ouder er altijd voor uw kind zal zijn, ook al heeft u een nieuwe partner of krijgt hij of zij stiefbroers of stiefzussen.

Nieuwe rollen
In een nieuw gezin krijgt iedereen een nieuwe rol. U als ouder krijgt weer de rol van partner en misschien wordt u ook wel stiefouder. Voor uw kinderen betekent dat, dat hun vader of moeder plots ook (stief)ouder wordt van andere kinderen. Uw kinderen zijn de stiefkinderen van uw nieuwe partner en krijgen misschien wel een stiefbroertje of stiefzusje. Dat kan betekenen dat hun rol als ‘de oudste’, ‘de grootste’, ‘de benjamin’, ‘de sportieveling’ ingenomen kan worden. Ook moeten zij uw aandacht delen met uw nieuwe partner en de stiefkinderen.

Opstandig of overdreven aardig
Kinderen kunnen zich opstandig gedragen in uw bijzijn of in het bijzijn van de stiefouder. Dat is hun manier om hun ongenoegen te uiten of te laten zien dat ze niet lekker in hun vel zitten.
Andere kinderen kunnen overdreven aardig doen tegen de nieuwe partner. Het is mogelijk dat ze bang zijn om weer iemand te verliezen.

Grote veranderingen
Een verhuizing of het intrekken van nieuwe mensen in uw huis, betekent enorm grote veranderingen. Kinderen kunnen het idee krijgen dat een stiefouder de rol van de uitwonende ouder komt overnemen en dat kan ze bang maken.
Bij een verhuizing moet afscheid genomen worden van een woning. Kinderen hebben tijd nodig om te wennen aan veranderingen. Gun ze die tijd en probeer zoveel mogelijk hetzelfde te laten.

Met een stiefgezin krijgen kinderen er niet alleen een stiefouder en stiefbroers of stiefzussen bij, maar ook stiefooms, - tantes, -opa’s en oma’s. Los van de eigen opa’s en oma’s, kunnen daar ook van het stiefgezin van uw ex-partner nog stieffamilieleden bij komen kijken.

Tot slot
Een stiefgezin vormen gaat met vallen en opstaan. Het onderkennen van problemen en valse verwachtingen is vaak al een grote stap. Maar een stiefgezin kan ook voordelen bieden. Talenten van de stiefouder kunnen waardevol zijn voor uw kinderen. Ook kunnen stiefkinderen waardevolle relaties met elkaar opbouwen.