Doen!

Overlijden van een dierbare0-3 jaarHet stiefgezinDoen!

Neem de tijd voor uw eigen verdriet en voor het verdriet van uw kind. Zorg dat ook in het stiefgezin ruimte is voor verdriet over het overlijden en voor herinneringen aan de overleden ouder.

Het loont te investeren in de partnerrelatie, voordat u uw kinderen erbij betrekt.
Een nieuw gezin starten is een grote verandering die veel energie kost en waar u en uw kind(eren) erg aan zullen moeten wennen. Begin hier pas aan, als u heel zeker bent over de relatie. Bekijk uw partner eens als stiefouder van uw kind, hoe zou dat zijn?

Onderzoek uw eigen verwachtingen over het stiefgezin; zijn deze reëel?

Bedenk dat u verliefd bent op uw nieuwe partner, maar dat uw kinderen die gevoelens niet hebben. Zij vinden de nieuwe partner lang niet zo geweldig als u. Houd uw relationele zaken privé voor uw kind.

Breng tijd door met uw eigen kind(eren).

Toon begrip voor de negatieve gevoelens van uw kind ten aanzien van het stiefgezin of de stiefouder. Sta open voor ideeën en gedachten van uw kind over het nieuwe gezin en neem het serieus. Neem de tijd om te luisteren.

Zorg voor duidelijkheid over regels en wie wanneer voor uw kind zorgt.

Elk gezin kent zijn eigen gewoontes, normen en waarden. Neem de tijd om deze met elkaar te vormen. Zoiets moet groeien.

Bespreek met uw partner hoe er met de kinderen omgegaan wordt en wie welke rol op zich neemt. Heeft de stiefouder bijvoorbeeld iets te zeggen over uw kind als het niet luistert? Probeer dit voor alle betrokkenen helder te maken.

Neem de tijd om eerst te werken aan relaties binnen het stiefgezin, voordat er andere familieleden worden geïntroduceerd. Gun uw kind de tijd dit in een eigen tempo te doen.

Leg uit waarom niet voor alle kinderen dezelfde regels gelden.

Begeleiding voor uw kind
Zoekt u begeleiding voor uw kind, dan kunt u via deze praktijkenzoeker professionele hulpverleners bij u in de omgeving vinden die gespecialiseerd zijn in kinderen, jongeren, rouw en verlies.