Belangrijk om te weten

Overlijden van een dierbare13-18 jaarHet stiefgezinBelangrijk om te weten

Een nieuwe partner, andere verwachtingen
Als uw partner is overleden, kan het zijn dat (op den duur) een nieuwe partner in beeld komt. U en uw kind(eren) kunnen in dat geval te maken krijgen met een stiefgezin. Het vormen van een stiefgezin is niet eenvoudig. Alle leden van het nieuwe gezin hebben hun bagage en eigen verwachtingen, ideeën en gevoelens met betrekking tot het nieuwe gezin.

Niet minder verdriet
Ouders denken vaak dat een liefhebbende stiefouder als een nieuwe vader of moeder voor hun kind(eren) zal zijn en dat hij/zij het gebroken gezin weer volledig kan maken. En dat hun kind, net als zij, direct van de nieuwe gezinsleden houdt.
Maar het verdriet om het verliezen van een vader of moeder blijft altijd. Niet iedereen rouwt in hetzelfde tempo en verdriet kan in vlagen komen. Dat betekent dat uw kind midden op een donderwolk in het rouwproces kan zitten, terwijl u zich op een roze wolk bevindt.
Ook kan een bereikte harmonie in het samengestelde gezin plots worden doorbroken als een familielid een nieuwe fase ingaat. Dat hoort er allemaal bij.

Constante bevestiging
Ook als u (nog) geen nieuwe relatie heeft, maar daar wel mee bezig bent of op zoek bent naar een nieuwe partner, kan dit effect hebben op uw kind.
Kinderen hebben een constante bevestiging nodig dat u als ouder er altijd voor uw kind zal zijn, ook al heeft u een nieuwe partner of krijgt hij of zij stiefbroers of stiefzussen.

Geef ruimte voor de mening van uw kind
Als u zich steeds positief uitlaat over de nieuwe partner of het nieuwe gezin, voelt uw kind minder ruimte om te vertellen hoe hij of zij de situatie echt ervaart.
Hoe moeilijk het ook is, probeer daarom op neutrale toon met uw kind te spreken over de nieuwe situatie. Dat geeft uw kind de gelegenheid te vertellen wat hij of zij er daadwerkelijk van vindt.
Betrek uw kind bij belangrijke beslissingen, zoals het gaan samenwonen met een nieuwe partner en eventuele andere kinderen. U en uw kind(eren) hebben niet altijd dezelfde behoeften.

Nieuwe rollen
In een nieuw gezin krijgt iedereen een nieuwe rol. U als ouder krijgt weer de rol van partner en misschien wordt u ook wel stiefouder. Voor uw kinderen betekent dat, dat hun vader of moeder plots ook (stief)ouder wordt van andere kinderen. Uw kinderen zijn de stiefkinderen van uw nieuwe partner en krijgen misschien wel een stiefbroertje of stiefzusje. Dat kan betekenen dat hun rol als ‘de oudste’, ‘de grootste’, ‘de benjamin’, ‘de sportieveling’ ingenomen kan worden. Ook moeten zij uw aandacht delen met uw nieuwe partner en de stiefkinderen.

Opstandig of overdreven aardig
Kinderen kunnen zich opstandig gedragen in uw bijzijn of in het bijzijn van de stiefouder. Dat is hun manier om hun ongenoegen te uiten of te laten zien dat ze niet lekker in hun vel zitten.
Andere kinderen kunnen overdreven aardig doen tegen de nieuwe partner. Het is mogelijk dat ze bang zijn om weer iemand te verliezen.
Ook kunnen ze, door aardig te doen, het gevoel hebben de situatie te controleren of te beïnvloeden.

Verliefde ouders
De meeste kinderen moeten er niet aan denken om hun ouder verliefd te zien. Hun ouder hoort zich te gedragen als hun ouder en niet als iemand die ‘op zoek is’, zo kan het voor hen voelen. Er zijn ook tieners die zich juist erg gaan bemoeien met de afspraakjes of relatie van hun ouder. Er kan dan eerder een vriendschapsrelatie ontstaan dan een ouder-kindrelatie. Dit is voor kinderen en jongeren ook een manier om invloed te hebben op en zeggenschap te hebben over de stiefouder.

Duidelijkheid
Alle kinderen hebben duidelijkheid nodig over wie over hun de baas is en pubers al helemaal. Zij zullen niet zomaar van iedereen gezag accepteren. Doorgaans is de biologische ouder de baas over het kind en worden er duidelijke afspraken gemaakt wat er gebeurt als de biologische ouder niet thuis is. Regels voor stiefkinderen en biologische kinderen kunnen verschillen. Het is goed om hier met elkaar over te praten en ook daar duidelijkheid over te scheppen.

Grote veranderingen
Een verhuizing of het intrekken van nieuwe mensen in uw huis, betekent enorm grote veranderingen. Kinderen kunnen het idee krijgen dat een stiefouder de rol van de uitwonende ouder komt overnemen en dat kan ze bang maken.
Bij een verhuizing moet afscheid genomen worden van een woning. Het kan extra verdrietig zijn om afscheid te moeten nemen van het huis waar jullie als gezin hebben gewoond.

Met een stiefgezin krijgen kinderen er niet alleen een stiefouder en stiefbroers of stiefzussen bij, maar ook stiefooms, - tantes, -opa’s en oma’s. Los van de eigen opa’s en oma’s, kunnen daar ook van het stiefgezin van uw ex-partner nog stieffamilieleden bij komen kijken. Een ingewikkelde situatie dus voor uw kind!

Tot slot
Een stiefgezin vormen, gaat met vallen en opstaan. Kinderen zitten vaak niet te wachten op een stiefgezin. Het onderkennen van problemen en valse verwachtingen is vaak al een grote stap. Maar een stiefgezin kan ook voordelen bieden. Talenten van de stiefouder kunnen waardevol zijn voor uw kinderen. Ook kunnen stiefkinderen waardevolle relaties met elkaar opbouwen.
Praktijken voor Jonge Helden


Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

Vind ons leuk op Facebook!
13_18_2.jpg
Een stiefgezin vormen, gaat met vallen en opstaan.