Links

Overlijden van een dierbare13-18 jaarLinks

www.kinderkanker.nl
Deze site is bestemd voor ouders en verzorgers van kinderen met kanker. U vindt er algemene informatie over kanker bij kinderen, diagnose, erfelijkheid en behandeling. Daarnaast krijgt u antwoord op de meest gestelde vragen. Er worden oplossingen aangedragen voor problemen waar u mee te maken kunt krijgen. Kinderen vinden op deze site een eigen hoekje. Wilt u reageren klik dan hier.

http://www.watalsiknietmeerbeterword.nl/index.php?page=76
Wanneer je als gezin geconfronteerd wordt met een ongeneeslijke ziekte van een kind, lijkt dit een onmogelijke opgave. Hoe ga je als ouder(s) met deze situatie om? Hoe praat je met het kind over de ziekte en het niet meer beter worden? Hoe gaat het eigenlijk met de broers en zussen?

www.verliesverwerken.nl
De website van landelijke stichting rouwbegeleiding. Op deze website kunt u vragen stellen, contact opnemen met lotgenoten, literatuur over rouwverwerking en belangrijke adressen vinden.

www.kindenrouw.nl
Deze website is gericht op het geven van voorlichting aan ouders en kinderen en jongeren wanneer een familielid of een voor het kind/jongere ander belangrijk persoon is overleden.
Kind en rouw richt zich ook tot scholen, clubs en verenigingen. Dit met als doel de sociale omgeving van het kind te helpen om op een juiste wijze te reageren op het rouwproces van het kind/de jongere en de daarmee gepaard gaande verwerkingsproblemen.

www.rietfiddelaers.nl
Deze website geeft informatie over rouwverwerking en biedt trainingen en opleidingen aan op het gebied van coaching bij rouw en verlies.

www.rouwhulp.nl
Op deze website vindt u informatie over onder andere cognitief gedragstherapeutische behandelprogramma’s voor kinderen, jongeren en volwassenen in rouw. Er staat uitgebreide informatie over het programma Rouwhulp op de site. Dit is een vroegtijdige, preventieve behandeling voor kinderen en jongeren in rouw.

www.rouwkalender.nl
De rouwkalender brengt de realiteit van iedere dag uit het leven van een rouwende onder woorden. U kunt de rouwkalender bestellen voor uzelf als u een dierbare hebt verloren of voor iemand anders die een dierbare heeft verloren.

www.verderzonderjou.hyves.nl
Deze hyves is er alle voor mensen, jong van geest, die iemand verloren hebben die ze lief is. Verloor jij je broer(tje), je zus(je), je vriend(in), je vader, moeder, je partner, een goede vriend, je kind(je) of je grootouder? Of heel iemand anders? Op deze hyves kun je met elkaar van gedachten wisselen, muziek luisteren en elkaar raad vragen. 
Alles mag, als je maar met respect op een ander reageert. Je mag ook zelf een poll plaatsen, en foto's van degene die je nu moet missen.

www.weeswijzer.nu
Op deze weblog staan artikelen over weeskinderen in Nederland en over ontwikkelingen in onze maatschappij die hier mee te maken hebben.

www.monuta.nl/steun-vinden
Je naaste is overleden. Opeens moet je zoveel doen. Op deze site veel praktische oplossingen en handreikingen.

www.niethier-weldichtbij.nl
Dit kwartetspel is bedoeld voor kinderen, jongeren en volwassenen die meer over de achtergrond van de dood, een uitvaart en rouw willen leren.
Het kwartetspel geeft kinderen op een speelse manier en in een veilige omgeving de gelegenheid om te praten over sterven, de dood, begraven, cremeren en rouw. Zo kunnen ze zich een beetje voorbereiden op het verlies en de uitvaart van een dierbare.

www.in-de-wolken.nl
Webwinkel met allerlei boeken en materialen over de dood.

www.troostgeschenk.nl
Webwinkel met troostcadeautjes voor volwassenen en kinderen die een dierbare verloren door de dood.

www.voorjongehelden.nl
Voor Jonge Helden: kinderen en jongeren die een dierbare verloren door de dood of met scheiding te maken hebben.

www.jongeheldenindeklas.nl
Voor directies, leerkrachten, docenten, mentoren en zorgmedewerkers in het primair- en voortgezet onderwijs.

www.jongeheldenopdebso.nl
Voor medewerkers van de kinderopvang en buitenschoolse opvang informatie en praktische tips.

www.jongeheldeninjeomgeving.nl
Voor opa’s, oma’s, ooms en tantes en andere volwassenen die in hun naaste omgeving te maken hebben met kinderen en jongeren met rouw of scheiding.

www.rouw.nl
Over rouw.

www.rouwtest.nl
Door het invullen van de rouwtest krijgt u een indruk van uw persoonlijke rouwproces. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een 'normaal 'verlopende rouw, onverwerkte of gecompliceerde rouw. Tegelijk met de score krijgt u tips om, indien de score daartoe aanleiding geeft, hieraan iets te kunnen doen.

www.ouderalleen.nl
OuderAlleen.nl biedt een forum, contact met lotgenoten, OA-feesten, uitjes en vakanties. En op OA vindt u informatie en ervaringen over alle aspecten van het ouderschap, wetgeving, scheiden, testamenten en nog veel meer.

www.nji.nl
Het overlijden van een ouder is een zeer ingrijpende gebeurtenis voor de achtergebleven partner en kinderen. Welke steun en begeleiding is er nodig om het leven weer op te pakken? En welke organisaties en zelfhulpgroepen zijn er om steun te krijgen?

www.nji.nl
Een kind verliezen is waarschijnlijk het ergste verlies dat een ouder kan overkomen. Ook voor eventuele zusjes en broertjes zijn de gevolgen groot. Hoe verloopt het rouwproces van ouders en andere gezinsleden? Hoe kan het gezin de draad weer oppakken? Dit dossier geeft ook een overzicht van voorzieningen en lotgenotenorganisaties waar het gezin steun of hulp van kan krijgen.

www.pratenoververlies.nl
Op pratenoververlies.nl kun je gratis en anoniem chatten met een goed opgeleide vrijwilliger. Je kunt er je hart luchten, maar ook terecht met al je vragen en problemen rondom verlies en rouw. Een chatgesprek kan over alles gaan zolang het maar te maken heeft met verlies.
Praktijken voor Jonge Helden


Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

Vind ons leuk op Facebook!
13_18_8.jpg

Kent u nog een link die naar uw idee op deze pagina thuishoort?
Wij horen het graag via
info@stichtingjongehelden.nl