Wanneer zorgen maken?

Overlijden van een dierbare13-18 jaarWanneer zorgen maken?

Veerkracht
De meeste jongeren lukt het wonderbaarlijk goed om een ingrijpend verlies te verwerken. Hun veerkracht is groot. Dat wil overigens niet zeggen dat de pijn weg is, maar dat ze een manier hebben gevonden om er goed mee om te gaan. Er zijn echter ook jongeren die er veel moeite mee hebben; ze lopen vast in hun rouwproces.

Signalen voor vastgelopen rouw
Deze laatste groep loopt een reële kans om ernstige emotionele en psychosociale problemen te ontwikkelen. Het is niet altijd even gemakkelijk om te herkennen wanneer verliesverwerking stagneert. Als u het volgende bij uw kind herkent, kan er sprake zijn van vastlopende rouw:

* als uw kind lange tijd neerslachtig blijft

* als uw kind niet meer wil leven

* bij voortduring geen zin heeft in dagelijkse activiteiten

* situaties, dingen of personen blijft vermijden die doen herinneren aan het verlies. Als vader altijd meeging naar popconcerten, het bezoek aan popconcerten blijven vermijden.

* als de ontwikkeling van uw kind over een langere periode stagneert

* als uw kind langere tijd lichamelijke klachten heeft waar geen lichamelijke oorzaak voor te vinden is

* bij langdurige slaapproblemen en/of nachtmerries

* bij langdurig (zeer) angstig gedrag

* als uw kind opeens heel negatief tegen allerlei dingen aankijkt. Dit kan samen gaan met somberheid en zich terugtrekken. Het is normaal en begrijpelijk dat dat een tijdje duurt. Als het lang duurt, kan het zorgelijk zijn. Het is juist belangrijk dat jongeren doorgaan met de dingen die ze altijd al deden.

* als uw kind langdurig opvallend zorgzaam gedrag naar de ouder(s) of broertjes of zusjes laat zien en zelf niets lijkt te verwerken.

* Bij voortdurend beschadigend gedrag naar zichzelf en/of anderen. Of als uw kind bij voortduring dingen opzettelijk vernielt.

In deze gevallen kan het zinvol zijn om begeleiding te zoeken voor uw kind. Klik hier om een hulpverlener in uw omgeving te zoeken.

Praktijken voor Jonge Helden


Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

Vind ons leuk op Facebook!
13_18_7.jpg

Het is niet altijd even gemakkelijk om te herkennen wanneer verliesverwerking stagneert.