Niet doen!

Overlijden van een dierbare4-6 jaarHet overlijden van een gezinslid is aanstaandeNiet doen!

Zeggen over de naderende dood:
- “Papa gaat voor altijd slapen”. Bij kinderen kan angst ontstaan om zelf te gaan slapen en om ook nooit meer wakker te worden.

- “Mama gaat een verre reis maken en zal nooit meer terugkomen”. Peuters begrijpen dit niet en voelen zich in de steek gelaten.

- “Joep gaat dood omdat hij zo ziek is”. Kinderen kunnen niet het verschil begrijpen tussen een ernstige en minder ernstige ziekte. Het is belangrijk dat aan het kind wordt uitgelegd hoe erg de ziekte van Joep is. Anders kunnen kinderen angst krijgen om bij griep of verkoudheid ook dood te gaan.

Verzwijgen wat er aan de hand is
Verzwijg niet voor uw kind dat zijn ouder, broer(tje) of zus(je) ernstig ziek is. Kinderen voelen spanningen vaak direct aan. Ze zullen ook flarden van gesprekken opvangen. Het is beter om uw kind uit te leggen wat er aan de hand is, dan het kind in onwetendheid laten en zijn of haar eigen fantasie z’n gang te laten gaan.

Eigen emoties onderdrukken.
U kunt uw kind beter ondersteunen als u uw eigen verdriet toelaat, als u het voelt opkomen. Geef er woorden aan: ik ben ook verdrietig omdat . . . zo ziek is. Dan zijn we gewoon even samen verdrietig, dat is ook niet erg. Verdriet en tranen zijn niet erg maar als je je verdriet niet in de hand hebt dan kan een kind angstig worden.

Schrikken van praktische vragen
Kinderen van deze leeftijd kunnen zich heel veel praktische zaken afvragen. Zo kunnen ze vragen wie er voor hen gaat zorgen als mama dood is. Of wie er ie er nu geld gaat verdienen als papa dood is en of ze nog wel op vakantie kunnen gaan. Geef uw kinderen zo eerlijk en duidelijk mogelijk antwoord. Liefst op zo’n manier dat er meer duidelijkheid en houvast komt. Neem, als dat mogelijk is, wat zorgen weg.

Corrigeren
Jonge kinderen kunnen dingen zeggen die voor u cru overkomen, zij bedoelen dat niet zo. Bijvoorbeeld:ik hoop dat Eva snel dood gaat, dan mag ik haar poppen.Kleuters denken heel praktisch, dat betekent niet dat ze geen verdriet hebben. Bovendien beseffen ze nog niet wat de impact van het overlijden zal zijn. Corrigeer het kind niet maar stem af en sluit aan op wat het zegt. Bijvoorbeeld: dat zou wel heel fijn zijn om die mooie poppen te hebben, dat snap ik.

Denken dat kleuters beseffen wat de dood inhoudt
Kleuters kunnen goed herhalen wat een volwassene heeft gezegd. Ook al zeggen ze: “mama gaat dood en komt nooit meer terug”, dat wil niet zeggen dat ze dat ook begrepen hebben. Dat de dood onomkeerbaar is, is voor kleuters heel moeilijk te begrijpen. Ze proberen het wel maar het lukt niet altijd. Het is belangrijk om het keer op keer opnieuw uit te leggen.

Regels loslaten
Als het leven zo op z'n kop staat als in uw gezin, is het van belang de gewone regels en structuur zoveel als mogelijk te handhaven. Dat geeft jonge kinderen een gevoel van rust en veiligheid. En dat hebben ze nu extra nodig !
Praktijken voor Jonge Helden


Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

Vind ons leuk op Facebook!
4_6_.jpg

Jonge kinderen kunnen dingen zeggen die op u cru overkomen; zij bedoelen dat echter niet zo.  Corrigeer het kind niet , maar stem af en sluit aan op wat het zegt.