Vragen die u kunt hebben

Scheiding13-18 jaarHet stiefgezinVragen die u kunt hebben

Hoe vertel ik mijn kind dat ik een nieuwe partner heb?
Brengt u dit nieuws enthousiast, als een geweldig nieuwtje, dan is er voor uw kind geen ruimte om hun eigen mening en gevoelens hierover te vormen. Vertel het op neutrale toon en sta open voor de (positieve of negatieve) reactie van uw kind. Houd er rekening mee dat uw kind niet op dit nieuws zit te wachten. Bedenk ook hoe u uw ex-partner op de hoogte stelt. Het is voor uw kind niet fijn om rond te lopen met een geheim.

Hoe stel ik mijn nieuwe partner aan mijn kind voor?
Laat de kennismaking een relaxte ontmoeting zijn en geen verplichte opzit middag. Doorgaans voelen kinderen zich meer op hun gemak wanneer zij bezig kunnen zijn. Bedenk van te voren welke situatie fijn is voor uw kind en overleg dit met hem of haar.

Toen Jesse zijn stiefvader voor het eerst ontmoette was dat oke. Het was raar om hem in huis te hebben, maar nu voelt het best normaal.Hoe stel ik stiefbroertjes en stiefzusjes aan mijn kind voor
Maak de ontmoeting niet beladen. Laat het op zijn beloop en geef kinderen de ruimte om zelf hun mening te vormen. Als u van te voren verwachtingen uitspreekt als: ‘jullie zullen elkaar vast heel aardig vinden’, is het voor kinderen heel moeilijk om nog tegen u te zeggen dat zij het eigenlijk niet zo leuk te vinden.

Hoe kan ik het samenwonen zo soepel mogelijk laten verlopen?
Het stiefgezin begint al met de verwachtingen over het gezin, nog voordat er daadwerkelijk sprake is van het stiefgezin. Lang niet alle verwachtingen blijken later haalbaar. Het is goed om realistisch naar uw eigen verwachtingen te kijken en ook de verwachtingen van uw kind te bespreken. Accepteer dat het een tijd duurt, voordat er een nieuw evenwicht ontstaat in een stiefgezin.

Binnenkort trekt mijn nieuwe partner bij ons in, hoe pak ik dat aan?
Neem de tijd om met uw kind te praten over de aankomende verandering. Hoe denkt hij of zij dat het zal zijn. Wat vindt hij of zij er moeilijk aan en wat kan fijn zijn? Vraag eens hoe u het voor uw kind het prettigst kan maken. Voor kinderen is het vooral heel belangrijk om te weten en te voelen dat u er onvoorwaardelijk voor hen zal zijn.

Wat kan ik antwoorden als mijn kind vraagt of ik meer van hem of haar houdt dan van zijn of haar stiefbroer of stiefzus.
Liefde voor uw eigen kind is anders dan die voor uw stiefkinderen. Ook stiefkinderen kunnen een hele bijzondere band opbouwen met hun stiefouder, maar die band zal altijd anders blijven dan de band die u met uw eigen kind heeft. Vraag eens aan uw (stief)kind hoe zij het verschil zien in de relatie met u en de relatie met de (stief)ouder?

Ik ben stiefvader van drie kinderen. Hun vader bekommert zich niet of nauwelijks om zijn kinderen en betaalt vaker niet dan wel de alimentatie. Ik ga ook altijd naar ouderavonden op school van de kinderen en naar 10-minutengesprekken. Nu begreep ik van mijn vrouw dat de scholen waarop ze zitten informatie over mijn stiefkinderen doorgeeft aan hun vader. Ik vind dit belachelijk. Hij gedraagt zich niet als vader en moet door hen ook niet als zodanig worden geinformeerd, vind ik. Kan ik school verbieden om dit te doen?
Als de biologische vader nog steeds het ouderlijk gezag heeft, heeft hij recht op informatie over zijn kinderen. Ook als de kinderen niet bij hem wonen en moeder met haar nieuwe partner voor de kinderen zorgt. Uitgangspunt daarbij is de wettelijk verplichting, zoals die in art 1: 377 c van het Burgerlijk Wetboek is vastgelegd. Als de vader niet met het gezag belast is, hoeft de school alleen informatie te verstrekken als de biologische vader erom vraagt.

Ik ben getrouwd met een gescheiden man met kinderen tussen de tien en zestien jaar. Zelf heb ik geen kinderen. Ik vind het fantastisch om lekker voor hen te koken, hun kamers opgeruimd te houden en het gezellig in huis te maken. Maar vooral de twee oudsten nemen me dit niet in dank af en dat zorgt voor een ongezellige sfeer in huis. Ik dacht dat ze dankbaar zouden zijn, want hun moeder is niet zo van de gezelligheid en het zorgen.
In uw laatste zin zit het probleem. Met uw gedrag wijst u onbewust de moeder van de kinderen af. Door zo uw best te doen, laat u merken dat zij het niet goed doet en daar reageren de kinderen op. Zij zijn loyaal aan hun moeder. Dus doe uw best om de moeder van uw stiefkinderen in ere houden. Het heeft tijd nodig en dan komt het vast goed.
Praktijken voor Jonge Helden


Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

Vind ons leuk op Facebook!
13_18_7.jpg
Ook stiefkinderen kunnen een hele bijzondere band opbouwen met hun stiefouder, maar die band zal altijd anders blijven dan de band die u met uw eigen kind heeft.