Schade voorkomen/beperken

Scheiding13-18 jaarSchade voorkomen/beperken

Risico-factoren
Uit onderzoek is gebleken dat scheidingen met de meest nadelige gevolgen voor kinderen en jongeren, scheidingen zijn waarbij:

  1. 1. Ouderlijke conflicten blijven voortduren na de scheiding. Jongeren die dit meemaken, lopen de meeste schade op, vaak levenslang.
  2. 2. De ouder waarbij de jongere woont problemen heeft.
  3. 3. De jongere veel veranderingen heeft doorgemaakt als gevolg van de scheiding (bijvoorbeeld: verhuizing, andere school, contactverlies met een deel van de familie, contactverlies met de andere ouder, financiële achteruitgang etc).
  4. 4. Sprake is van sterke financiële achteruitgang.
  5. 5. Een slechte band met de uitwonende ouder bestaat
Jongeren lopen onder deze omstandigheden een reële kans om ernstige emotionele en psychosociale problemen te ontwikkelen.

Wat kunt u doen om dit te voorkomen?
  1. 1. Doe er alles voor om conflicten tussen u en uw ex-partner te voorkomen of beheersen. Maak niet of zo min mogelijk ruzie als uw kind(eren) erbij is/zijn. Zoek zonodig een conflictbemiddelaar!
  2. 2. Als u ex-partner problemen heeft, denk dan mee over een oplossing voor die problemen. Schakel  hulpverlening in. Bedenk u dat u dit doet voor uw kind(eren).
  3. 3. Zorg dat uw kind(eren) door de scheiding zo min mogelijk grote veranderingen hoeven door te maken als dat niet strikt noodzakelijk is.
  4. 4. Zorg dat de financiële achteruitgang zoveel mogelijk beperkt blijft. Vraag zomogelijk financiële ondersteuning in uw directe omgeving om uw kind(eren) te beschermen.
  5. 5. Doe er alles voor om te zorgen dat uw kind(eren) hun band met hun uitwonende ouder kunnen voortzetten/uitbouwen. Ook als u dat zelf liever niet zou zien.
Praktijken voor Jonge Helden


Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

Vind ons leuk op Facebook!
13_18_5.jpg

Doe er alles voor om te zorgen dat uw kind(eren) hun band met hun uitwonende ouder kunnen voortzetten/uitbouwen. Ook als u dat zelf liever niet zou zien.