Belangrijk om te weten

Scheiding4-6 jaarHet stiefgezinBelangrijk om te weten

Een nieuwe partner, andere verwachtingen
Als u bent gescheiden van de vader of moeder van uw kind, komt er wellicht een keer een nieuwe partner in beeld. U en uw kind(eren) kunnen in dat geval te maken krijgen met een stiefgezin. Het vormen van een stiefgezin is niet eenvoudig. Alle leden van het nieuwe gezin hebben hun bagage en eigen verwachtingen, ideeën en gevoelens met betrekking tot het nieuwe gezin.

Niet minder verdriet
Ouders denken vaak dat een stiefouder het gebroken gezin weer volledig kan maken. En dat hun kind, net als zij, direct van de nieuwe gezinsleden houdt.
Maar het verdriet om een scheiding wordt niet weggenomen door het nieuwe stiefgezin. En een nieuwe partner in uw leven betekent dat uw kind -dat net als elk ander kind altijd hoopt op een verzoening tussen u en uw ex-partner- zich realiseert dat het echt niet meer goed komt tussen zijn of haar ouders.

Constante bevestiging
Ook als u (nog) geen nieuwe relatie heeft, maar daar wel mee bezig bent of op zoek bent naar een nieuwe partner, kan dit effect hebben op uw kind.
Kinderen hebben een constante bevestiging nodig dat u als ouder er altijd voor uw kind zal zijn, ook al heeft u een nieuwe partner of krijgt hij of zij stiefbroers of stiefzussen.

Geef ruimte voor de mening van uw kind
Als u zich steeds positief uitlaat over de nieuwe partner of het nieuwe gezin, voelt uw kind minder ruimte om te vertellen hoe hij of zij de situatie echt ervaart.
Hoe moeilijk het ook is, probeer daarom op neutrale toon met uw kind te spreken over de nieuwe situatie. Dat geeft uw kind de gelegenheid te vertellen wat hij of zij er daadwerkelijk van vindt.
Betrek uw kind bij belangrijke beslissingen, zoals het gaan samenwonen met een nieuwe partner en eventuele andere kinderen. U en uw kind(eren) hebben niet altijd dezelfde behoeften.

Nieuwe rollen
In een nieuw gezin krijgt iedereen een nieuwe rol. U als ouder krijgt weer de rol van partner en misschien wordt u ook wel stiefouder. Voor uw kinderen betekent dat, dat hun vader of moeder plots ook (stief)ouder wordt van andere kinderen. Uw kinderen zijn de stiefkinderen van uw nieuwe partner en krijgen misschien wel een stiefbroertje of stiefzusje. Dat kan betekenen dat hun rol als ‘de oudste’, ‘de grootste’, ‘de benjamin’, ‘de sportieveling’ ingenomen kan worden. Ook moeten zij uw aandacht delen met uw nieuwe partner en de stiefkinderen.

Loyaliteit
Veel kinderen zijn bang om hun andere ouder te verraden, als zij de stiefouder openlijk aardig vinden. Ze zijn loyaal aan hun biologische ouders en willen hen geen verdriet doen. Ze kunnen in een lastig parket komen als de ene ouder vragen stelt over het uitgaan van de andere ouder of over de stiefouder of het stiefgezin.

Opstandig of overdreven aardig
Kinderen kunnen zich opstandig gedragen in uw bijzijn of in het bijzijn van de stiefouder. Dat is hun manier om hun ongenoegen te uiten of te laten zien dat ze niet lekker in hun vel zitten.
Andere kinderen kunnen overdreven aardig doen tegen de nieuwe partner. Het is mogelijk dat ze bang zijn om in de steek gelaten te worden. Ook kunnen ze, door aardig te doen, het gevoel hebben de situatie te controleren of te beïnvloeden.

Duidelijkheid
Alle kinderen hebben duidelijkheid nodig over wie over hun de baas is. Zij zullen niet zomaar van iedereen gezag accepteren. Doorgaans is de biologische ouder de baas over het kind en worden er duidelijke afspraken gemaakt wat er gebeurt als de biologische ouder niet thuis is. Regels voor stiefkinderen en biologische kinderen kunnen verschillen. Het is goed om hier met elkaar over te praten en ook daar duidelijkheid over te scheppen.
Breng uw ex-partner zelf op de hoogte van een nieuwe partner of plannen voor het nieuwe gezin, zodat hij of zij het niet onverwacht van de kinderen hoort.

Afspraken
Informeer hem of haar ook over de afspraken over de regels in het nieuwe gezin. U zult een ouderschapsplan moeten opstellen dat overeenkomt met de afspraken met uw ex-partner en dat past in uw huidige gezin. Informatie over het opstellen van een ouderschapsplan vindt u hier

Grote veranderingen
Een verhuizing of het intrekken van nieuwe mensen in uw huis, betekent enorm grote veranderingen. Kinderen kunnen het idee krijgen dat een stiefouder de rol van de uitwonende ouder komt overnemen en dat kan ze bang maken.
Bij een verhuizing moet afscheid genomen worden van een woning. Het kan extra verdrietig zijn om afscheid te moeten nemen van het huis waar jullie als gezin hebben gewoond.

Met een stiefgezin krijgen kinderen er niet alleen een stiefouder en stiefbroers of stiefzussen bij, maar ook stiefooms, - tantes, -opa’s en oma’s. Los van de eigen opa’s en oma’s, kunnen daar ook van het stiefgezin van uw ex-partner nog stieffamilieleden bij komen kijken. Een ingewikkelde situatie dus voor uw kind!

Tot slot
Een stiefgezin vormen gaat met vallen en opstaan. Kinderen zitten vaak niet te wachten op een stiefgezin. Het onderkennen van problemen en valse verwachtingen is vaak al een grote stap. Maar een stiefgezin kan ook voordelen bieden. Talenten van de stiefouder kunnen waardevol zijn voor uw kinderen. Ook kunnen stiefkinderen waardevolle relaties met elkaar opbouwen.

Voor Mees was het ook fijn om een stiefgezin te krijgen. Hij merkte dat zijn moeder het minder zwaar had en hij vond het leuk om een stiefbroer te krijgen.

Praktijken voor Jonge Helden


Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

Vind ons leuk op Facebook!
4_6_3.jpg
Een stiefgezin vormen gaat met vallen en opstaan.